Sectorul 1,
Sectorul secolului 21!

Diana Buzoianu

Diana Buzoianu

Deschide lista de candidați ai Alianței USR PLUS la Consiliul Local al Sectorului 1

Am 25 de ani, sunt de profesie avocat cu specializare în drept comercial și, dacă voi fi aleasă, voi pleca de la o companie mare, pentru că simt că misiunea mea este să schimbăm împreună locul în care trăim, învățăm și muncim.

De mai bine de 6 ani locuiesc în Sectorul 1, vis-a-vis de Gara de Nord, cu imaginea oamenilor care vin și pleacă din orașul nostru. Mama mea face parte din Diaspora. Mulți prieteni și multe rude au plecat, de asemenea, de multă vreme în străinătate.

Eu am decis să rămân, însă, așteptările mele de la acest oraș și sector cu bugete enorme sunt aceleași ca de la orice capitală europeană. Vreau ca Sectorul 1 să-și folosească resursele astfel încât să trăim o viață mai departe de supraviețuire și astfel încât o parte din cei dragi să aibă unde să se întoarcă.

Consilieri locali propuși

Știm că administrația locală a fost ocupată, în ultimii 30 de ani, de oameni care nu și-au înțeles menirea de a servi interesul public. De aceea, suntem conștienți că schimbarea de direcție către un sector administrat în interesul cetățeanului necesită un efort de durată și, mai ales, un efort de echipă.

E momentul să schimbăm paradigma. Propunem cetățenilor o echipă formată din profesioniști care au ales să își pună timpul, expertiza profesională și dorința de a construi un viitor mai bun în slujba cetățenilor.

Consilierii locali propuși

Ei sunt oamenii care îi vor mobiliza și îi vor inspira pe alții, la rândul lor, să ni se alăture și să construiască alături de noi, pentru noi toți. Ei sunt oamenii pe care PLUS îi propune pentru a face parte din Consiliul Local al Primăriei Sectorului 1.

Viziunea noastră

Sectorul administrației eficiente și al managementului performant

Ne aflăm în situația în care Primăria Sectorului 1 are resurse de peste 260 milioane de euro anual, are unul dintre cele mai mari grade de autonomie financiară din țară, în schimb ne confruntăm cu o administrație lipsită de capacitate și de interes real pentru binele cetățenilor, ceea ce conduce la risipă de resurse și, mai ales, la risipă de oportunități.

Este clar că o schimbare de paradigmă trebuie să aibă loc astfel încât resursele de care dispunem la nivel local să se reflecte mai apoi în calitatea vieții resimțite de noi toți. Începem cu o planificare bugetară și un control financiar demne de secolul 21. Vom gestiona serviciile publice măsurând performanța și eficiența, vom investi pentru formarea personalului, vom transparentiza activitatea primăriei și a structurilor din subordine și vom furniza servicii publice de calitate pentru și împreună cu cetățenii.

Citește pe larg sau implică-te ⟶

Sectorul secolului 21, digitalizat și inovator

Este momentul ca Sectorul 1 să fie, cu adevărat, sectorul secolului 21.

În ciuda bugetului și a resurselor de care se bucură Sectorul 1, administrația publică locală nu reușește să rezolve probleme sistemice de la nivel local (ex. dezvoltarea urbanistică haotică a sectorului). Nu mai vorbim de faptul că administrația publică locală nu excelează în domeniul în care are potențialul să devină punctul de reper pentru România și chiar pentru alte orașe din Europa.

Pentru a rezolva anumite probleme urgente din Sectorul 1, dar și din cadrul administrației publice locale, pentru a avansa în secolul 21 și pentru a deveni competitivi în raport cu alte capitale europene, digitalizarea va juca un rol esențial pentru Sectorul 1.

Citește pe larg sau implică-te ⟶

Sectorul bine planificat urban

Întregul sector suferă în contextul unei dezvoltări haotice și neplanificate, bazată pe utilizarea în exces a regimului derogatoriu al PUZ-urilor și întârzierea nepermis de lungă a actualizării Planului de Urbanism General. Acest tip de dezvoltare nu ia în considerare necesitățile unui oraș funcțional, în care nevoile cetățenilor sunt deservite armonios de servicii publice și private.

Traficul blocat se datorează nu doar nerealizării investițiilor, dar și impredictibilității dezvoltării orașului. Această realitate nu permite o gândire pe termen lung a dezvoltării sectorului și o echilibrare a intereselor tuturor beneficiarilor.

Calitatea mediului construit este de interes public. Dincolo de aspectul estetic, calitatea construcțiilor existente și a celor viitoare au un rol definitoriu în comportamentul de zi cu zi al locuitorilor.

Citește pe larg sau implică-te ⟶

Sectorul verde, curat și cu aer respirabil

În acest moment, pentru a beneficia de spațiul verde, locuitorii Sectorului 1 trebuie să se deplaseze de la locuință până în zona parcurilor. În drum spre și de la locul de muncă, orașul își întâmpină locuitorii cu zone betonate, lipsite de verdeață. Multe cartiere sunt insule de ciment, ceea ce se resimte în calitatea aerului pe care îl respirăm, dar și în temperaturile insuportabile de pe timpul verii.

Acolo unde există zone verzi, acestea sunt împrejmuite cu garduri, ceea ce transformă posibilitatea de a avea un traseu plăcut de la locul de muncă până acasă într-un tranzit zilnic lipsit de plăcere. Modul în care orașul își apreciază locuitorii se vede la fiecare pas.

Citește pe larg sau implică-te ⟶

Sectorul comunităților locale

Orașele au o profundă dimensiune civică și se bazează pe comunități puternice. Acestea funcționează atât în sens administrativ, cât și profesional sau valoric.

Comunitățile puternice au drept liant cultura, spiritul asociativ și solidaritatea, iar ca obiective, promovarea competenței, prosperității și progresului social, prin consolidarea clasei de mijloc a societății românești și manifestarea empatiei în raport cu toți membrii acesteia, ceea ce generează încredere socială.

Viitorul dezvoltării societății noastre se bazează pe spiritul comunitar, pe implicarea civică, pe critică activă și pe înțelegerea temelor cu adevărat importante pentru oameni.

Citește pe larg sau implică-te ⟶

Sectorul în care se circulă decent

În aglomerările urbane, condițiile de mobilitate și accesibilitate au devenit un element cheie de evaluare a calității vieții, nu doar din punct de vedere al condițiilor de mediu (poluare, zgomot), dar și din punct de vedere al timpului consumat pentru diversele deplasări necesare sau dorite, al siguranței și confortului cetățenilor.

Viziunea noastră este a unui sector inteligent, pentru o comunitate cu cetățeni activi și responsabili, pentru a crește calitatea vieților lor: ale copiilor, bătrânilor și persoanelor defavorizate, ale celor care construiesc și derulează afaceri, ale celor care au aspirații și nevoi culturale, educaționale, de sănătate și mediu curat, pentru ei și familiile lor, din perspectiva unei mobilități urbane sustenabile și accesibile.

Citește pe larg sau implică-te ⟶

Sectorul sigur, la orice oră din zi și din noapte

Conform strategiei de dezvoltare a Poliției Locale Sector 1 2018-2022, la finele anului 2016, Sectorul 1 avea cel mai mare coeficient de criminalitate dintre sectoarele Bucureștiului.

Un sector sigur presupune limitarea, diminuarea și sancționarea faptelor cu caracter penal, pentru protejarea locuitorilor.

Nu există nicio justificare pentru administrația publică locală atunci când oamenilor le este frică să traverseze anumite zone din sector, indiferent de oră, de vârsta sau de genul persoanei.

Citește pe larg sau implică-te ⟶

Sectorul creativității și culturii

Conform ediției Monitorului Orașelor Culturale și Creative din 2019, în ultimii ani, Bucureștiul a involuat, clasându-se pe locul 17 din 20 în categoria sa. Or, cultura joacă un rol esențial în formarea identității comunităților și în dezvoltarea durabilă a localităților. Până acum, însă, administrațiile publice locale ale Sectorului 1 nu au acordat culturii importanța adecvată.

Primarii actuali sunt într-un film al absurdului, în care actorii-cheie ai domeniului sunt absenți, iar deschiderea prin cultură este doar un element de decor pentru cetățenii Sectorului 1. Viziunea actuală asupra culturii este una reducționistă: evenimente fără rezultate concret măsurabile. Dar cultura în Sectorul 1 nu mai trebuie să însemne excursii în țară și spectacole subvenționate pentru un anumit electorat!

Citește pe larg sau implică-te ⟶

Sectorul educației

Ca pol economic și de dezvoltare, Sectorul 1 are și va avea în continuare o populație în creștere pentru care trebuie construite noi spații, în corelație cu strategia de dezvoltare urbană

Importanța pe care administrația publică locală o acordă educației este reflectată și în măsurile pe care le ia pentru referitor la spațiile în care învață zi de zi copiii din Sectorul 1. Acestea sunt responsabilitatea principală a administrației publice locale, iar aici sunt foarte mulți pași de făcut pentru ca actul educațional în școli nereparate, neautorizate și supra-aglomerate să devină istorie în Sectorul 1.

Citește pe larg sau implică-te ⟶

Sectorul care prioritizează sănătatea

În prezent, constatăm că sistemul medical din România este, el însuși, bolnav. Vorbim aici de corupție, de infrastructură spitalicească insuficientă și într-un stadiu ridicat de degradare, de subfinanțare, de absența consumabilelor vitale pentru buna desfășurare a actului medical, de lipsa unei viziuni coerente de ansamblu asupra nevoilor din sistem, de absența sau calitatea extrem de slabă a digitalizării, acolo unde ea totuși există, de nerespectarea standardelor de igienă și securitate, de plecarea masivă din sistem a personalului calificat și lista poate continua.

Toți acești factori creează un climat de neîncredere în serviciile medicale publice și o stare de vulnerabilitate extremă pentru categoriile sociale cu venituri mici, care nu își pot permite să apeleze la serviciile medicale oferite de sistemul privat.

Citește pe larg sau implică-te ⟶

Sectorul pentru șanse egale, sectorul căruia îi pasă de oameni

În perioada 2016-2018 cheltuielile sociale în Sectorul 1 au crescut cu 38%, la 207 mil. lei. La acestea se adaugă și cheltuielile și investițiile pentru Centrul Medical Caraiman, tot în scopuri sociale, de peste 26 mil. lei. Numărul beneficiarilor pentru diversele direcții și programe a fost de aproximativ 10.600 de persoane.

Cu toate acestea, în Sectorul 1 nu există o evidență a tuturor beneficiarilor potențiale de asistență socială. Informațiile sunt fragmentate atât între instituțiile din subordinea primăriei cât și în relație cu alte instituții ale statului. Performanța și progresul reintegrării pentru fiecare caz social în parte nu este măsurată pe toate dimensiunile relevante, ceea ce face aproape imposibilă o evaluare onestă a performanței umane și financiare a DGASPC Sector 1.

Citește pe larg sau implică-te ⟶

Sectorul antreprenorial în care îți dorești să lucrezi

Pornind de la politica propusă de PLUS prin care România să devină un stat competitiv economic, administrația publică locală va trebui să își asume rolul de liant și facilitator pentru ca mediul antreprenorial să devină competitiv, inovator și dinamic.

Pilonii dezvoltării competitive sunt resursa umană, capitalul și productivitatea. Antreprenoriatul este esența modelului nostru economic și este cea mai sustenabilă sursă pentru crearea de valoare în economie și societate. O cultură antreprenorială autentică și performantă creează pentru stat nu doar resurse și rezultate, ci dezvoltă în oameni autonomia, responsabilitatea și curajul.

Citește pe larg sau implică-te ⟶
Donează ce ai în PLUS

O mișcare politică nouă are nevoie și de resurse financiare pentru a reuși! Orice donație este esențială pentru a crea un partid nou, puternic!