Sectorul 1, sectorul administrației eficiente și managementului performant

⟵ vezi prima pagină
Sectorul 1, sectorul administrației eficiente și managementului performant

Contextul actual și Viziunea

Realitatea anului 2020 - administrare deficitară și slabă capacitate instituțională!

Din totalul veniturilor bugetare, Primăria Sectorului are sub control, ca venituri proprii, aproximativ 34% din totalul bugetului, restul reprezentând diferite forme de transferuri de la bugetul de stat. Acest procent este o proporție foarte mare pentru administrația publică locală românească și semnalează faptul că autoritățile locale din sector se bucură de unul din cele mai înalte grade de autonomie financiară din România.

Vedem însă cum este valorificată această autonomie financiară ridicată. Marea problemă a bugetului Sectorului 1 o reprezintă cheltuielile, având în vederea faptul că după 11 luni acestea sunt realizate numai în proporție de 2/3, iar cheltuielile de investiții au un grad de execuție îngrijorător de numai 44%. Cu alte cuvinte, ne aflăm în situația în care Primăria Sectorului 1 are resurse de peste 260 milioane de euro anual, are unul dintre cele mai mari grade de autonomie financiară din țară.

Ce primesc cetățenii?

Ne confruntăm cu o administrație lipsită de capacitate și de interes real pentru binele cetățenilor, ceea ce conduce la risipă de resurse și, mai ales, la risipă de oportunități.

Execuția cheltuielilor bugetare este slabă în majoritatea cazurilor și, cu precădere, în ceea ce privește capitolele de cheltuieli de capital (44%) și cheltuieli cu bunurile și serviciile (68,5%), motivul principal fiind administrarea deficitară a procesului de achiziții publice și a managementului proiectelor de investiții. Totodată, se poate observa caracteristica fundamentală a administrațiilor PSD: ponderea semnificativă și în creștere a cheltuielilor de personal (i.e. peste 20%), în condițiile în care salarizarea profesorilor din învățământul preuniversitar nu mai tranzitează acum bugetele locale.

Nivelul scăzut de execuție a cheltuielilor bugetare explică foarte bine posibilitatea actualei administrații publice locale a Sectorului 1 de a avea excedente bugetare din anii anteriori de dimensiuni care să le permită vărsăminte pentru finanțarea cheltuielilor de capital (doar în acest an de peste 260 mil Lei, i.e. peste 23% din veniturile totale ale bugetului anual și care rămân și ele neutilizate). Cheltuielile efective de investiții sunt cu 100 milioane Lei sub aceste vărsăminte. Acest lucru înseamnă că fenomenul execuțiilor proaste este unul cronic și că s-au acumulat de-a lungul timpului excedente semnificative – deși aparent ar apărea ca o “economie”, acest fenomen reflectă ratarea unor oportunități mari (ai resurse, dar nu ești capabil să le folosești) determinate de proasta administrare și slaba capacitate instituțională.

Analiza cheltuielilor bugetare în funcție de clasificare funcțională arată alte anomalii (de programare/planificare a cheltuielilor și de execuția acestora). Astfel surprinde ponderea mică a cheltuielilor pentru învățământ și mai ales gradul lor de execuție foarte scăzut, la fel ca și în cazul capitolului – esențial de altfel pentru o primărie – de servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape. Concluzia este evidentă: actuala administrație publică locală a Sectorului 1 își bate joc de resursele financiare foarte importante pe care le are la dispoziție și de care astfel bucureștenii care locuiesc în această zonă nu beneficiază.

Ce vă propunem?

Schimbarea de paradigmă trebuie să aibă loc astfel încât resursele de care dispunem la nivel local să se reflecte mai apoi în calitatea vieții resimțite de noi toți.

Vom realiza o planificare bugetară și un control financiar demne de secolul 21. Vom gestiona serviciile publice măsurând performanța și eficiența, vom investi pentru formarea personalului, vom transparentiza activitatea primăriei și a structurilor din subordine și vom furniza servicii publice de calitate pentru și împreună cu cetățenii.

Poți să ajuți?

Implică-te

Planificare bugetară și finanțarea investițiilor

O abordare adaptată anului 2020 și secolului 21

O administrație publică locală eficientă pentru Sectorul 1 presupune, în primul rând, tranziția la un nou sistem de planificare și programare bugetară prin adoptarea bugetului de performanță pe bază de programe, dar și aplicarea, prin digitalizare, a unui sistem de evaluare comparativă a performanței cheltuielilor de funcționare.

Astfel, îmbunătățirile se vor putea vedea în următoarele puncte:

Tranziția spre un sistem modern de planificare și monitorizare financiară se bazează și pe realizarea unui audit independent comprehensiv asupra activităților Primăriei Sectorului 1.

Auditul va corela datele de execuție bugetară cu datele de bilanț, cu bugetele structurilor din subordine, cu activitatea serviciilor și departamentelor de management al investițiilor publice și de achiziții publice, pentru a obține o imagine clară a situației programării și execuției bugetare și identificarea motivelor sub-utilizării cronice a resurselor existente.

Prin modernizarea, profesionalizarea și transparentizarea sistemului de gestiune și verificare financiară Primăria Sectorului 1 va putea obține resursele pentru finanțarea marilor nevoi de infrastructură de educație, sănătate, mediu și servicii sociale. Sursele de finanțare a investițiilor publice vor fi atât excedentul operațional al bugetului propriu și fondurile europene cât și, prin creșterea credibilității financiare, instituții financiare internaționale (BERD, BEI, Banca Consiliului Europei), împrumuturi clasice bancare sau direct de pe piețele de capital și chiar parteneriate public-private, în condiții stricte de atribuire competitivă, transparență contractuală și evaluare atentă a eficacității și angajamentelor asumate pe termen lung.

Vom urmări cu prioritate creșterea capacității tehnice a departamentului specializat în fundamentarea, finanțarea și implementarea proiectelor de investiții, la nivelul cerut de o capitală europeană. Incapacitatea de a fundamenta, finanța și implementa proiecte majore de investiții este una din principalele probleme de guvernanță și management la nivelul Primăriei Sectorului 1 .

Gestionarea serviciilor publice pentru performanță și eficiență

Servicii publice pentru voi, cetățenii Sectorului 1!

Acest subiect reprezintă unul dintre cele mai sensibile moșteniri ale administrațiilor de până acum din București. Ce ne-am propus:

Capital uman pentru viitor

Premisa de la care pleacăm este cea de încredere. Considerăm că toți funcționarii publici și personalul contractual din Primăria Sectorului 1 sunt acolo pentru a fi în slujba cetățeanului.

Ce înseamnă management de performanță în administrația publică? Servicii profesionale și competențe.

Având în vedere și rolul jucat de personalul Primăriei în creșterea capacității instituționale a administrației publice, plecăm, de asemenea, de la premisa că toate persoanele vor fi de acord cu introducerea prioritară a elementelor cheie ale managementului de performanță:

Transparență până la capăt

Vom implementa următoarele măsuri pentru asigurarea transparenței administrației publice locale:

Servicii publice de calitate pentru și împreună cu cetățenii

Timpul necesar pentru rezolvarea problemelor tale la Primărie trebuie redus este un criteriu esențial pentru evaluarea activității administrației publice locale!

Calitatea serviciilor publice oferite cetățenilor Sectorului 1 din București este strâns legată de accesul rapid la acestea și de timpul cheltuit pentru a le obține. Problemele legate de debirocratizare, simplificare și digitalizare sunt extrem de importante.

Ce vă propunem?

Poți să ajuți?

Implică-te
Donează ce ai în PLUS

O mișcare politică nouă are nevoie și de resurse financiare pentru a reuși! Orice donație este esențială pentru a crea un partid nou, puternic!