Sectorul 1, sectorul administrației eficiente și managementului performant

⟵ vezi prima pagină
Sectorul 1, sectorul care prioritizează sănătatea

Contextul actual și Viziunea

Sănătatea cetățenilor este fundamentală, iar una dintre misiunile de bază ale administrației publice este implementarea operațională a serviciilor și proceselor necesare care să aibă ca finalitate asigurarea dreptului la sănătate al fiecărui om. În prezent, constatăm că sistemul medical din România este, el însuși, bolnav.

Vorbim aici de corupție, de infrastructură spitalicească insuficientă și într-un stadiu ridicat de degradare, de subfinanțare, de absența consumabilelor vitale pentru buna desfășurare a actului medical, de lipsa unei viziuni coerente de ansamblu asupra nevoilor din sistem, de absența sau calitatea extrem de slabă a digitalizării, acolo unde ea totuși există, de nerespectarea standardelor de igienă și securitate, de plecarea masivă din sistem a personalului calificat și lista poate continua.

Toți acești factori creează un climat de neîncredere în serviciile medicale publice și o stare de vulnerabilitate extremă pentru categoriile sociale cu venituri mici, care nu își pot permite să apeleze la serviciile medicale oferite de sistemul privat.

Natura problemelor cu care se confruntă sistemul medical face ca soluțiile să necesite coordonarea eforturilor instituțiilor abilitate de la toate nivelurile administrației publice locale sau centrale.

Viziunea noastră este ca Sectorul 1 să devină un pol de bune practici la nivelul regiunii București-Ilfov, precum și al întregii țări. Sectorul 1 are resursele umane și financiare pentru atingerea acestui obiectiv.

În prezent, Primăria Sectorul 1 are în administrare 4 spitale și alte 11 unități spitalicești (dispensare, laboratoare, ambulatorii și centre medicale). O mențiune importantă o merită Centrul Multifuncțional Caraiman, dat în folosință începând cu anul 2008, care acoperă o parte din nevoile de asistență medicală și socială pentru categoriile vulnerabile din cadrul Sectorului 1.

În aceste condiții, în exercițiul bugetar 2019, din datele disponibile momentan pe primele 3 trimestre, rezultă că dintr-un total venituri de peste un miliard de lei la bugetul Primăriei sectorului 1, au fost alocate pe cele 3 trimestre numai 52 de milioane de lei pentru sănătate, adică aproximativ 2% din total. Această cifră vorbește de la sine și reflectă nivelul de nepăsare flagrantă al administrației locale actuale față de locuitorii sectorului 1.

Este momentul să punem pe locul 1 sănătatea, și asta nu doar pe hârtie, ca până acum. Este momentul să aducem sistemul medical aflat în responsabilitatea administrației publice locale la standarde europene, la standardele de care ar trebui să beneficieze locuitorii celui mai bogat sector al unei capitale europene.

Principiile care stau la baza implementării viziunii noastre pentru Sectorul 1 sunt:

Poți să ajuți?

Implică-te

Obiective strategice pentru sănătatea locuitorilor din Sectorul 1

Printre prioritățile unei administrații locale în domeniul sănătatea trebuie să se regăsească următoarele obiective concrete:

Eficientizarea medicinei de familie și sprijin pentru medicii tineri

Principalele direcții de abordare în vederea eficientizării medicinei de familie sunt: (1) evaluarea necesarului pentru acest domeniu medical și (2) susținerea medicilor tineri pentru a pătrunde în piață și a-și putea deschide propriile cabinete.

Propunerea noastră este să creăm la nivelul sectorului o asociație cu medicii de familie pentru culege date precum câți pacienți au medicii de familie la nivel de sector, dar și pentru a putea identifica soluții privind atragerea medicii tineri în sector.

În ceea ce privește asigurarea eficientă a serviciilor de medicină de familie, credem că administrația publică locală trebuie să își concentreze eforturile în realizarea următoarelor proiecte prioritare:

În ceea ce privește medicii tineri care doresc să își deschidă cabinete de medicină familială, aceștia au nevoie de susținere specială întrucât se confruntă cu o serie de obstacole financiare firești la începutul carierei, imediat după încheierea perioadei de rezidențiat. Este important să încurajăm participarea lor la practica medicală în domeniu, mai ales în condițiile în care putem constata o medie de vârstă înaintată în domeniul medicinei de familie, multe dintre cadrele medicale active aflându-se aproape sau chiar dincolo de vârsta de pensionare.

Câteva dintre soluțiile pe care le putem implementa pentru ajutorarea medicilor tineri și, implicit, pentru a oferi pacienților mai multe opțiuni în alegerea unui medic de familie pe care să-l frecventeze cu încredere, ar fi:

Promovarea prevenției medicale, generale și dentare

Prevenția medicală, atât generală cât și dentară, este una dintre cele mai importante metode prin care putem să creștem eficient și organic calitatea vieții locuitorilor Sectorului 1.

Cu ajutorul prevenției reușim să câștigăm, în primul rând, o viață liniștită și sănătoasă la nivelul comunității. Timpul și resursele pe care o persoană bolnavă le pierde pentru tratarea unei afecțiuni patologice sunt, într-adevăr, considerabile, afectând nivelul vieții bolnavului, familiei cât și mediului lucrativ din care face parte.

Există două segmente de vârstă în rândul cărora promovarea prevenției medicale se poate face ușor, de către instituțiile abilitate. Aceste două segmente sunt copiii între 3-18 ani și persoanele de peste 40 de ani (ultimele studii certifică faptul că rata de apariție a problemelor patologice în orașele mari începe de la această vârstă).

Pentru copii se pot implementa programe de prevenție în unitățile și cabinetele școlare. În acest moment, cabinetele școlare au nevoie de personal precum: medici specialiști în medicina de familie, medici dentiști cât și asistente medicale.

Introducerea unor programe de educație medicală în școlile din Sectorul 1 sunt imperios necesare, acestea având ca rol combaterea diferitelor maladii apărute aproape în fiecare sezon la nivelul întregii capitale.

Colaborarea dintre Primăria Sectorului 1 și diferite ONG-uri ce deja se ocupă cu proiecte de sănătate publică trebuie susținută și intensificată. Colaborarea ONG- urilor cu o administrație publică locală pe care să o perceapă drept demnă de încredere și ca pe un partener real de dialog ar contribui, în primul rând, la identificarea rapidă a zonelor în care serviciile publice de medicină generală, dentară și de prevenție sunt deficitare, precum și la identificarea soluțiilor optime.

Primăria are, apoi, capacitatea de a aborda soluționarea problemelor într-o manieră sistemică, în limita competențelor sale, în beneficiul tuturor cetățenilor din sector, acolo unde ONG-urile au o capacitate redusă, punctuală, de suplinire a serviciilor necesare. Credem într-un parteneriat strâns alături de societatea civilă implicată și apreciem că aceste structuri trebuie invitate și sprijinite să își aducă în continuare contribuția în mod complementar eforturilor administrației publice locale.

Crearea unor centre medico-sociale de îmbunătățire a calității vieții

Categoria de vârstnici este grav afectată de singurătate, aspect ce contribuie la deteriorarea stării acestora de sănătate. Pacienții cronici cu boli, de asemenea, au nevoie să nu fie izolați.

Susținem crearea unor centre de socializare pentru vârstnici, utilizând spații existente aflate în administrarea Primăriei și comunicarea serviciilor oferite în cadrul acestora prin campanii de informare și mobilizare.

De asemenea, susținem înființarea unui centru integrat pentru persoane cu dizabilități (kinetoterapie, ergoterapie, asistență socială, psihoterapie).

Definirea unei strategii integrate de Sănătate la nivel de Sector și oraș

Avem nevoie de o strategie integrată care să garanteze alocarea resurselor în mod eficient către obiectivele strategic prioritare, cu caracter urgent și cu gradul cel mai mare de impact asupra sănătății cetățenilor. Totodată, susținem înființarea unui serviciu de Sănătate Publică și Prevenție în cadrul Primăriei de Sector care să monitorizeze indicatorii de sănătate.

Spitalele aflate pe raza Sectorului 1 au importanță națională, iar gestionarea acestora trebuie făcută ca parte dintr-un plan extins la nivel de țară și oraș. Din acest punct de vedere, trebuie analizată și validată decizia Primăriei Sectorului 1 de a înființa un nou spital de urgență în afara orașului.

Eficientizarea și transparentizarea cheltuielilor și investițiilor

Cheltuirea banilor publici trebuie să se realizeze cu eficiență și responsabilitate, după un plan strategic de dezvoltare care să urmărească direcțiile cele mai importante și urgente, în vederea asigurării unui impact cât mai mare asupra calității serviciilor medicale oferite pacienților în sistemul public. Este important ca acest plan strategic să pornească de la o evaluare a situației prezente în fiecare dintre unitățile sanitare aflate în administrarea Primăriei Sectorului 1 și să conțină proiectele și finanțarea investițiilor necesare de la caz la caz, pentru a le aduce la standarde europene.

Asigurarea resurselor umane

Sistemul medical din România, în general, și spitalele din Sectorul 1, în particular, se confruntă cu o lipsă acută de personal. Am putut constata cu toții că mărirea salariilor nu a stopat fenomenul migrației masive a medicilor și a personalului auxiliar pentru că problemele cu care se confruntă angajații în sistemul public de sănătate sunt mult mai complexe și au rămas, în continuare, neadresate.

Măsurile pe care le putem implementa la nivelul Sectorului 1 având ca scop retenția resurselor umane în sistem se axează, în principal, pe 3 direcții: (1) încurajarea implicării în proiecte comunitare și proiecte de cercetare, (2) susținerea formării profesionale continue (3) furnizarea unei infrastructuri și a dotarea spitalelor cu instrumentele necesare desfășurării activității în condiții decente.

Credem că încurajarea implicării personalului medical în proiecte comunitare are potențialul de a crea un atașament suplimentar față de comunitatea locală, o înțelegere mai profundă a nevoilor oamenilor din jur și a impactului pe care contribuția personală o poate avea asupra celorlalți. Acest atașament dobândit prin implicare poate contribui semnificativ, la nivel uman, la dorința de a continua proiectele începute pentru dezvoltarea comunității.

În ceea ce privește dezvoltarea profesională, susținem proiecte pentru formarea continuă, care să ofere personalului medical șansa de a crește din punct de vedere profesional aici, în țară. Printre proiectele pe care le putem susține la nivelul administrației locale, amintim: sprijin pentru participarea personalului la cursuri de învățare continuă, training-uri practice susținute de specialiști în domeniu din țară și din străinătate, acordarea unor facilități pentru medicii care participă în proiecte de cercetare în domeniul de specialitate sau în proiecte având ca obiect cercetarea interdisciplinară etc.

Nu în ultimul rând, pentru a simți un atașament față de meseria pe care o desfășoară, personalului medical trebuie să îi fie puse la dispoziție o infrastructură care să-i permită desfășurarea activității, precum și instrumentele medicale performante.

Poți să ajuți?

Implică-te
Donează ce ai în PLUS

O mișcare politică nouă are nevoie și de resurse financiare pentru a reuși! Orice donație este esențială pentru a crea un partid nou, puternic!