Sectorul 1, sectorul comunităților locale

⟵ vezi prima pagină
Sectorul 1, sectorul comunităților locale

Contextul actual și Viziunea

Orașele au o profundă dimensiune civică și se bazează pe comunități puternice. Acestea funcționează atât în sens administrativ, cât și profesional sau valoric. Comunitățile puternice au drept liant cultura, spiritul asociativ și solidaritatea, iar ca obiective, promovarea competenței, prosperității și progresului social, prin consolidarea clasei de mijloc a societății românești și manifestarea empatiei în raport cu toți membrii acesteia, ceea ce generează încredere socială.

Viitorul dezvoltării societății noastre se bazează pe spiritul comunitar, pe implicarea civică, pe critică activă și pe înțelegerea temelor cu adevărat importante pentru oameni.

Așadar, formarea de comunități și cultivarea spiritului comunitar sunt obligatorii. Administrația publică locală poate furniza serviciile de bază pentru o calitate a vieții decentă, dar pentru orice depășește acest standard e nevoie de implicarea comunităților.

Trebuie să punem un stop acțiunilor administrației publice locale din Sectorul 1 față de propriii cetățeni asemeni unei bariere. Bucureștenii nu mai trebuie să se lupte pentru a afla informații publice despre orașul lor, pentru a-și face vocea auzită sau nevoile luate în calcul.

În ultimii ani asistăm la un proces de activare a zeci de ONG-uri și grupuri civice informale cu oameni fantastici care au pus cărămizi solide pentru construirea/consolidarea comunităților locale. Acești actori cheie au sudat fibra socială prin oferirea unei voci oamenilor, de la firul ierbii.

Prin aceste ONG-uri sau grupuri civice informale s-a început dezbaterea subiectelor care nu erau abordate public de administrația publică locală, dar care sunt de un interes major pentru bucureșteni: riscul seismic, poluarea din capitală, situația sistemului de educație care nu pregătește tinerii pentru viața de după studii, lipsa spațiilor verzi etc.

Așadar, în momentul de față există o masă critică de oameni care pot schimba în bine Sectorul 1 prin consolidarea comunităților locale, administrația publică locală având responsabilitatea de a implementa măsuri de sprijinire a acestor demersuri.

Poți să ajuți?

Implică-te

Spații comunitare

“Este nevoie de un loc pentru a crea o comunitate și de o comunitate pentru a crea un loc” - Projects for Public Spaces

Proiecte comunitare

Propunem implementarea următoarelor măsuri care să aibă drept obiectiv identificarea și sprijinirea realizării unor proiecte comunitare:

Primăria Sectorului 1 are un rol de identificare a soluțiilor inovative, digitale prin care cetățenii sau alți actori cheie să poată interacționa mai eficient și transparent cu administrația publică locală, astfel reconstruind încrederea în posibilitatea de colaborare cu administrația publică locală.

Centre de servicii locale

Regenerarea comunităților locale trebuie să aibă loc în paralel cu regenerarea urbană. Unul din pilonii regenerării morale a comunităților de cartier poate fi constituirea la nivel local a centrelor de servicii locale.

Prin atribuțiile specifice pe care la are, administrația publică locală poate identifica clădiri din patrimoniul public sau privat sau poate cere în administrare astfel de imobile în care se pot institui Centre de Servicii Locale. În aceste centre pot funcționa servicii publice de interes local în educație, domeniul cultural, protecția persoanelor sau pentru grupurile cu nevoi speciale etc.

Aici își pot desfășura activitatea ONG-uri cu activitate în protecția socială sau a mediului. Tot aici tinerii și pensionarii pot desfășura activități de voluntariat în folosul comunității.

Centrele de Servicii Locale trebuie să reprezinte un liant între comunitatea locală și administrația publică, locul în care cetățenii intra în contact direct și periodic cu aleșii locali. Aici se pot pune bazele unor proiecte civice propuse de comunitățile locale.

Acțiuni și intervenții propuse:

Comunitatea tinerilor

Cea mai importantă resursă a Sectorului 1 sunt de departe oamenii săi. Un grup al cărui potențial foarte mare nu este valorificat în vederea construirii de comunități locale adaptate pentru viitor este reprezentat de tineri. Sectorul 1 va deveni mai prosper valorificând această categorie de vârstă și venind în sprijinul nevoilor lor.

Pașii de urmat pentru integrarea tinerilor în dezvoltarea la nivel de sector:

Poți să ajuți?

Implică-te
Donează ce ai în PLUS

O mișcare politică nouă are nevoie și de resurse financiare pentru a reuși! Orice donație este esențială pentru a crea un partid nou, puternic!