Sectorul 1, sectorul creativității și culturii

⟵ vezi prima pagină
Sectorul 1, sectorul creativității și culturii

Contextul actual și Viziunea

Conform ediției Monitorului Orașelor Culturale și Creative din 2019, în ultimii ani, Bucureștiul a involuat, clasându-se pe locul 17 din 20 în categoria sa. Or, cultura joacă un rol esențial în formarea identității comunităților și în dezvoltarea durabilă a localităților. Până acum, însă, administrațiile publice locale ale Sectorului 1 nu au acordat culturii importanța adecvată.

Primarii actuali sunt într-un film al absurdului, în care actorii cheie ai domeniului sunt absenți, iar deschiderea prin cultură este doar un element de decor pentru cetățenii Sectorului 1. Viziunea actuală asupra culturii este una reducționistă: evenimente fără rezultate concret măsurabile. Dar cultura în Sectorul 1 nu mai trebuie să însemne excursii în țară și spectacole subvenționate pentru un anumit electorat!

În Sectorul 1 se regăsește, de exemplu, cea mai mare concentrare a instituțiilor de cultură din România. Acest potențial cultural trebuie eliberat din mâinile celor care scriu piese de slabă calitate și redat publicului.

În această secțiune redăm o parte din soluțiile pe care le vom promova urgent pentru a asigura Sectorului 1 locul ce i se cuvine pe scena culturală, în numele schimbării de care avem atâta nevoie și a viziunii noastre asupra Sectorului 1 drept centru cultural fruntaș în România.

Viziunea este favorizarea accesului și participării cetățenilor la acte de cultură și o bună guvernanță culturală.

Cultura trebuie abordată holistic, în relație directă cu educația, cu turismul și cu dezvoltarea infrastructurii corespunzătoare.

Cultura trebuie depolitizată și profesionalizată și trebuie montate pârghii de siguranță și autocontrol pentru a împiedica implicarea politică în cultură.

Dincolo de inerentele subiectivități, cultura este un liant al societății și factor de dezvoltare durabilă. Cultura este și trebuie să rămână un martor al democrației și expresiei libere.

Următoarele condiții sunt esențiale pentru exercitarea drepturilor culturale: disponibilitatea, accesibilitatea, acceptabilitatea, adaptabilitatea și adecvarea.

Poți să ajuți?

Implică-te

Deschiderea prin cultură

Bucureștiul și Sectorul 1 au posibilitatea să se conecteze cu lumea occidentală prin activități turistice și culturale la cel mai înalt nivel.

Pentru atingerea acestui obiectiv trebuie implementate următoarele soluții:

Festivalul de film internațional

Sectorul 1 este sectorul cu indicele cel mai ridicat de consum cultural și se bucură de resursele necesare pentru a putea fi organizator principal, alături de PMB, a unui festival de film internațional de anvergură.

Cinematografia românească, apreciată și premiată în toată Europa, va putea avea o nouă platformă de lansare pentru publicul bucureștean. Vom crea conexiuni între industriile cinematografice din toată lumea, într-un eveniment care are șansa să ne pună pe harta Europei.

Muzeele virtuale

Actualmente, în Sectorul 1 tehnologia este încorporată în spațiul fizic al muzeelor prin intermediul dispozitivelor statice (ecrane sau tablete) care oferă informații despre exponate.

Pentru a răspunde nevoilor generațiilor tinere pasionate de tehnologie, precum și pentru a aduce un val de modernitate în spațiul public sau în instituțiile administrației publice pentru bucureștenii din Sectorul 1, este nevoie de conținut digital interactiv în domeniul cultural.

Astfel, vom stimula explorarea și integrarea formelor de artă tradițională în cultura digitală modernă. Printre activitățile la care cei interesați vor putea participa, menționăm programe de învățare digitală la fața locului și utilizarea aplicațiilor și dispozitivelor pentru realitate augmentată, pentru a reconstrui și vizualiza diverse spații (exemplu: vizualizarea unor străzi ale cartierului în urmă cu 100 de ani).

Realitatea augmentată (AR) este procesul de utilizare a tehnologiei pentru a suprapune imagini, text sau sunete peste ceea ce o persoană poate vedea deja cu ochiul liber. Scanând exponate și locații, vizitatorii spațiilor culturale pot înțelege mai bine relațiile dintre exponate și chiar să interacționeze cu exponatele.

În toată lumea, tot mai multe instituții culturale adoptă și încorporează tehnologia AR în ofertele lor culturale. La rândul nostru, în Sectorul 1, pentru a reîmprospăta expozițiile actuale sau pentru crearea unor noi spații culturale, vom introduce tehnologia AR, urmând modelul bunelor practici europene sau internaționale de succes (ex. Muzeul Național Suedez de Știință și Tehnologie).

Patrimoniul construit

În domeniul culturii, edificiile au influențe directe asupra:

Este nevoie de o inventariere precisă a patrimoniului pus la dispoziția publicului și a experților din domeniul cultural pentru a putea include patrimoniul construit într-o strategie culturală integrată la nivel de București cu toate celelalte sectoare.

Clădirile conservate trebuie utilizate de câte ori este posibil pentru proiecte educative, festivaluri, spectacole şi întâlniri (fără a se deteriora structura sau interioarele acestora).

Mai mult decât atât, în lipsa unui instrument (de preferință digital) și cu acces permanent și gratuit, care să conțină cartografierea tuturor obiectivelor de patrimoniu material și imaterial, nu putem trezi interesul locuitorilor ori al altor categorii de persoane (turiști, potențiali turiști, ONG-uri cu activitate în domeniu etc.) pentru întreaga oferta culturală a Sectorului 1.

Turismul cultural

Sectorul 1 este o poartă de acces în oraș atât prin intermediul Gării de Nord, cât și prin DN1 sau rute alternative de transport dinspre aeroportul Otopeni, iar acest context poate fi valorificat prin realizarea canalelor de distribuire a informației, pe panouri de publicitate proprii etc.

Primăria Sectorului 1 poate susține turismul prin:

Crearea unui obicei de consum cultural în rândul cetățenilor

Știm că o educație creativă aduce beneficii uriașe, nu doar pentru aceia care doresc să dezvolte o carieră creativă, dar pentru toți cetățenii, indiferent de vârstă sau de condiție socială. Future Skills Report 2019 identifică importanța viitoare a abilităților cognitive de ordin înalt (cum ar fi creativitatea, gândirea critică, raționamentul, rezolvarea problemelor), care vor crește pe măsură ce industriile noastre se vor schimba. Creativitatea este în strictă proporționalitate cu nivelul culturii educate și consumate recurent.

În multe ţări europene, comunităţile locale au fost mereu şi au rămas cei mai activi susţinători ai culturii.

Obiceiul de consum se educă și se stimulează la nivelul tineretului care trebuie să deprindă obiceiul, dar și la nivelul seniorilor care trebuie readuși în societate, pentru care cultura și consumul cultural poate fi o formă de incluziune și revenire în viața socială.

Pentru a crea sau consolida obiceiul de consum în rândul cetățenilor, propunem comunicarea și promovarea instrumentelor sau a materialelor deja existente realizate de organizații din domeniu, special realizate pentru programe în școli/licee/la nivelul comunităților locale, precum și crearea de noi instrumente suport care vor putea fi preluate de toți actorii cheie din domeniu și implementate în comunitatea lor.

Susținem colaborarea cu organisme consultative independente cu o bază legală și competență profesională în activitățile culturale.

Poți să ajuți?

Implică-te
Donează ce ai în PLUS

O mișcare politică nouă are nevoie și de resurse financiare pentru a reuși! Orice donație este esențială pentru a crea un partid nou, puternic!