Sectorul 1, sectorul educației

⟵ vezi prima pagină
Sectorul 1, sectorul educației

Contextul actual și Viziunea

Fiind un pol economic și de dezvoltare, Sectorul 1 are și va avea în continuare o populație în creștere pentru care trebuie construite noi spații, în corelație cu strategia de dezvoltare urbană.

Importanța pe care administrația publică locală o acordă educației este reflectată și în măsurile pe care le ia pentru referitor la spațiile în care învață zi de zi copiii din Sectorul 1. Acestea sunt responsabilitatea principală a administrației publice locale, iar aici sunt foarte mulți pași de făcut pentru ca actul educațional în școli nereparate, neautorizate și supra-aglomerate să devină istorie în Sectorul 1.

Lipsa de spațiu se datorează atât migrației spre școlile bune, dar și faptului că orașul a crescut, atât ca populație, cât și prin construirea de cartiere noi sau zone densificate recent, fără o dezvoltare a infrastructurii școlare pe măsură.

Obiectivele principale pentru domeniul educațional pentru Primăria Sectorului 1 sunt:

Poți să ajuți?

Implică-te

Măsuri principale pentru educația din Sectorul 1

Pentru atingerea obiectivelor menționate anterior, menționăm drept posibile soluții:

Programul de construcție, renovare sau extindere a unităților școlare

În paralel cu derularea proiectelor pilot de construcție și renovare vom începe și planificarea programului de reînnoire a spațiilor dedicate educației în Sectorul 1:

Programul de construcție, renovare sau extindere a creșelor și grădinițelor

Conform cercetărilor în domeniu, perioada de a cărui dezvoltare cognitivă și socială depinde apoi tot restul vieții este cea între 0-6 ani.

În condițiile în care, concediul de creștere a copilului ia sfârșit la 2 ani, iar copilul intră la grădiniță la 3, este necesară acordarea de posibilități părinților pentru îngrijirea și educația ante-preșcolarului.

În cazul grădinițelor, asemeni școlilor din sectorul 1, numărul de copii într-o grupă depășește, în mai multe locații, 30 de copii.

În aceste condiții, ținând cont și de importanța reală în dezvoltarea copilului a existenței creșelor și grădinițelor disponibile în condiții decente, propunem identificarea acelor cartiere unde nu există suficiente creșe și grădinițe sau a construcțiilor cu această destinație care pot fi extinse astfel încât să realizăm un plan de acoperire a necesarului pe termen lung.

Școala pentru toți și suport educațional

Primăria Sectorului 1 va trebui să faciliteze activitățile extrașcolare și să le finanțeze pe cele cu dimensiune socială, în corelație cu politicile sociale ale Sectorului 1. Obiectivul principal este cel al incluziunii.

Menționăm și următoarele măsuri adiționale pentru incluziune școlară la nivelul învățământului preșcolar și primar:

Siguranța elevilor

În vederea asigurării siguranței elevilor în unitățile școlare, propunem:

Aspectele de siguranță trebuie tratate integrat cu Poliția Română, Poliția Locală și instituțiile sociale.

After-school / Școala voluntară de toată ziua

Posibilitatea de a organiza activități extra-școlare în școală este limitată de spațiul disponibil. Spațiul disponibil inclusiv pentru aceste activități va crește, însă, pe măsura implementării planului pentru infrastructură educațională în Sectorul 1.

Activitățile extrașcolare în școală vor fi voluntare, centrate pe elev, dar și în strânsă relație cu nevoile și opțiunile părinților. Există și o piață competitivă pentru aceste servicii, piață pe care administrația publică nu trebuie să o afecteze negativ. Suplimentar, vom încuraja activitățile extrașcolare și sportive împreună cu părinții în incinta școlii, în weekend, inclusiv prin hibridizarea cu activități non-formale dedicate adulților de toate vârstele.

Educație pentru Viitor

În vederea realizării unui act educațional care să răspundă necesităților viitorului, propunem următoarele măsuri:

Consiliile de administrație ale acestor entități vor fi formate din reprezentanți ai primăriei, reprezentanți votați de Consiliul Local, dar și din reprezentanți propuși și votați de asociațiile profesionale și comunitare.

Învățământ dual și tehnic-profesional atractiv

Propunem drept măsură de bază dotarea completă a laboratoarelor de fizică, chimie, biologie, tehnologie cu materiale didactice pentru facilitarea învățării prin experiment.

În acest moment, insuficiența unor măsuri consecvente de promovare a învățământului profesional și tehnic, dublată de nivelul foarte scăzut de pregătire a absolvenților de gimnaziu care accesează acest tip de învățământ, cu impact negativ asupra rezultatelor la examene și în privința inserției pe piața muncii după absolvire, este o realitate care se resimte în consecințe la nivelul Bucureștiului.

Administrația publică trebuie să fie un catalizator pentru dezvoltarea învățământului dual și relația cu actorii economici regionali.

Astfel, primăria Sectorului 1 poate juca un rol vital cu privire la conectarea mediului de afaceri cu școlile și universitățile din sector și extinderea claselor de învățământ dual - unde mediul privat poate educa, crește și forma noi specialiști. Aceste colaborări vor permite o cunoaștere mai bună de ambele părți a realităților din piața muncii și specificul activităților din mediul privat.

Propunem implicarea, măcar informală, a minim unui reprezentant al învățământului superior și respectiv al mediului economic regional în consiliile de administrație ale unităților de profil.

Învățământ superior și cercetare

Învățământul superior joacă rolul de catalizator pentru inovație și dezvoltare economică și este furnizor de forță de muncă de înaltă calificare.

Universitatea București, Universitatea Politehnică București, Academia de Studii Economice și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București sunt nucleele dezvoltării economiei orașului prin cercetare și inovație.

Pentru a rămâne competitiv, atât Sectorul 1, cât și întregul oraș trebuie să asiste universitățile de top în asigurarea suportul necesar pentru învățământ și cercetare.

Astfel, obiectivul Primăriei Sectorului 1 este încurajarea performanței și centrării pe rezultatul educațional integrat în mediul economic și social al orașului, prin:

Învățământ nonformal

Primăria Sectorului 1 poate implementa următoarele măsuri pentru dezvoltarea de programe privind participarea adulților la învățarea pe parcursul vieții:

Implicarea comunității

Susținem implementarea unei platforme online de feedback care sa poată fi accesată de părinți, inclusiv de elevi - de la o anumită vârstă.

Prin intermediul acestei platforme se pot înregistra plângeri, propuneri, solicitări care, dacă este cazul, vor fi direcționate către școală sau se vor lua măsuri la nivel de minister sau autorități regionale. Este foarte important ca părinții sa poată face sesizări fără teama de repercusiuni asupra copiilor (lucru foarte des întâlnit în momentul de față). Prin includerea opțiunii de sesizare anonimă se poate oferi o soluție la această situație.

Primăria Sectorului 1 are datoria de a crea conexiuni între asociațiile de cartier, asociațiile de părinți, asociațiile de IMM-uri, asociațiile furnizorilor de servicii de specialitate (after-school, servicii medicale și de suport educațional) în vederea implementării de proiecte la nivel local de îmbunătățire a experienței de învățare a copiilor.

Poți să ajuți?

Implică-te
Donează ce ai în PLUS

O mișcare politică nouă are nevoie și de resurse financiare pentru a reuși! Orice donație este esențială pentru a crea un partid nou, puternic!