Sectorul 1, sectorul în care se circulă decent

⟵ vezi prima pagină
Sectorul 1, sectorul în care se circulă decent

Contextul actual și Viziunea

În aglomerările urbane, condițiile de mobilitate și accesibilitate au devenit un element cheie de evaluare a calității vieții, nu doar din punct de vedere al condițiilor de mediu (poluare, zgomot), dar și din punct de vedere al timpului consumat pentru diversele deplasări necesare sau dorite, al siguranței și confortului cetățenilor.

Mobilitatea urbană sustenabilă constituie deja un concept utilizat pe larg și foarte serios la nivelul UE. Există un număr important de documente generate pe această temă, care vin în sprijinul membrilor UE, dar mai ales în sprijinul comunităților regionale/locale și cetățenilor.

Planul de Mobilitate Urbană Sustenabilă, deși este văzut ca o responsabilitate a comunității locale/regionale, nu se poate realiza și implementa în absența colaborării active cu administrația publică centrală (Guvern și ministerele de resort) și fără o largă consultare/implicare a unor specialiști (mediul universitar, consultanți, mediul de afaceri) și a cetățenilor.

Sustenabilitatea în mobilitatea urbană are la bază integrarea, participarea și evaluarea continuă a soluțiilor identificate și implementate. Un sistem de transport sustenabil este accesibil și îndeplinește cerințele de mobilitate de bază ale tuturor utilizatorilor săi (ex. rezidenți, afaceri și industrii), asigură o dezvoltare echilibrată și o mai bună integrare între diversele moduri de transport.

Mai mult, un sistem de transport sustenabil echilibrează necesitățile de viabilitate economică, echitate socială, sănătate și calitatea mediului, asigură utilizarea eficientă a spațiului urban ocupat de infrastructura de transport și serviciile aferente, dar și îmbunătățește siguranța și securitatea drumurilor.

Trebuie subliniat că atingerea obiectivelor de mobilitate urbană sustenabilă și de accesibilitate este condiționată în mare măsură de un nivel ridicat de cooperare, coordonare și consultare între diferitele nivele ale administrației publice centrale și locale, între primăriile de sector și PMB, dar și între instituții, atât în ce privește planificarea, implementarea, cât și în etapele de monitorizare a performanțelor și îmbunătățire a sistemelor.

Este importantă, de asemenea, implicarea activă și constantă a cetățenilor și a tuturor factorilor interesați (stakeholders) în toate etapele de planificare, implementare și monitorizare, asigurând acceptarea obiectivelor propuse de către locuitorii interesați și implementarea lor cu succes.

Municipiul București, împreună cu cele 6 sectoare, dar și cu influența majoră a unităților administrativ-teritoriale (UAT) din județul Ilfov, constituie deja cea mai mare aglomerare urbană din România și necesită, în mod cert, o abordare strategică a mobilității urbane.

O primă tentativă de planificare a mobilității urbane pentru București și Ilfov s-a materializat în 2015, printr-un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), realizat cu finanțare BEI/BERD și aprobat de PMB.

Actualmente, competențele administrative ale PMB și ale Primăriilor Sectoarelor și influența UAT-urilor din Ilfov sunt tratate superficial și nu se propun soluții realiste de cooperare, consultare și coordonare între aceste nivele administrative. Mai mult decât atât, nu este luată în considerare perspectiva cetățeanului și nici nu este realizată consultarea cu toți stakeholderii, care sa asigure cadrul adecvat pentru implementare.

Este evident că, în ceea ce privește problema mobilității urbane, mai ales dacă se discută în termenii unui Plan de Mobilitate Urbană Sustenabilă, niciun sector al Bucureștiului nu poate acționa izolat, prin politici publice proprii, independente de cele ale PMB așa cum nici PMB nu poate acționa fără a lua în considerare competențele și contribuția sectoarelor ca structuri administrative și ale consiliilor locale ce reprezintă cetățenii.

Trebuie menționate câteva probleme concrete la nivel de capitală care se resimt, mai apoi, la nivelul tuturor sectoarelor, în calitatea vieții locuitorilor:

Viziunea noastră este a unui sector inteligent, pentru o comunitate cu cetățeni activi și responsabili, pentru a crește calitatea vieților lor: ale copiilor, bătrânilor și persoanelor defavorizate, ale celor care construiesc și derulează afaceri, ale celor care au aspirații și nevoi culturale, educaționale, de sănătate și mediu curat, pentru ei și familiile lor, din perspectiva unei mobilități urbane sustenabile și accesibile.

Principiile care trebuie urmate în trasarea, implementarea și monitorizarea unei strategii privind mobilitatea urbană sunt abordarea integrată, centrarea pe cetățean și comunitate, guvernanța și cooperarea instituțională, protejare mediu și asigurarea securității cetățenilor.

Poți să ajuți?

Implică-te

Definirea sau identificarea Ariilor Urbane Funcționale în Sectorul 1

Este vitală identificarea ariilor urbane funcționale existente în Sectorul 1, respectiv definirea/planificarea unor arii urbane funcționale necesare comunității, astfel încât să fie construite premisele și condițiile unei mobilități urbane sustenabile, atât în interiorul ariei teritorial-administrative, cât și în relația cu zonele exterioare din imediata vecinătate sau cu cele mai îndepărtate.

Definiția unei „arii urbane funcționale” a fost convenită între Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Eurostat și Directoratul General pentru Politici Regionale și Urbane al Comisiei Europene, ca fiind bazată pe densitatea populației prin care se identifică o aglomerare urbană și pe fluxurile de călători către muncă ce identifică entități de pe piața muncii integrate cu respectiva aglomerare urbană. O arie urbană funcțională ar trebui, de asemenea, să ia în considere facilitățile de educație (grădinițe, școli), sănătate (dispensare, policlinici, spitale), culturale și de divertisment (muzee, teatre, cinematografe, parcuri și grădini, amenajări pentru sport și relaxare), aflate în interiorul ariei sau la distanțe convenabile din punct de vedere al accesibilității.

Direcțiile de acțiune pentru administrarea Sectorului 1, împreună cu susținerea PMB, sunt:

Accesibilitatea urbană și calitatea vieții

Calitatea vieții cetățenilor din comunitate constituie o responsabilitate a administrației publice, care trebuie sa elaboreze politici publice în sprijinul asigurării/creșterii acesteia.

Pentru toți cetățenii unei comunități este foarte important timpul petrecut în trafic, pentru deplasările curente la locul de munca, către facilitățile comerciale, de sănătate sau culturale.

Este, de asemenea, important pentru calitatea vieții modul în care copiii au acces la unitățile de învățământ și siguranța lor pe drumurile publice. Persoanele în vârstă trebuie sa se poată bucura și ele de o calitate a vieții în comunitate, deplasările lor fiind mai dificile și legate mai mult de facilitățile de sănătate (policlinici, farmacii), de aprovizionare (piețe, magazine în proximitate), dar și de locuri de relaxare (grădini, parcuri), inclusiv de căile de acces către școli și grădinițe pentru cei care au în grijă nepoți.

Evident, calitatea vieții cetățenilor este influențată grav și de poluarea generată de traficul auto. Direcțiile de acțiune pentru administrarea Sectorului 1, împreună cu susținerea Primăriei Municipiului București, sunt:

Mobilitatea urbană sustenabilă

Principalele acțiuni pentru susținerea mobilității urbane sustenabile țin de:

Implementarea de bune practici

Considerăm că o abordare de succes a problemelor complexe de mobilitate urbană sustenabilă și de accesibilitate se bazează pe cooperare și schimb de experiență (bune practici) și de cunoștințe cu alte orașe mari/zone metropolitane din Europa, cu o structură similară sau apropiată de a Bucureștiului, inclusiv solicitarea de sprijin și asistență din partea Comisiei Europene/Băncii Mondiale etc., prin intermediul europarlamentarilor români.

Poți să ajuți?

Implică-te
Donează ce ai în PLUS

O mișcare politică nouă are nevoie și de resurse financiare pentru a reuși! Orice donație este esențială pentru a crea un partid nou, puternic!