Sectorul 1, sectorul pentru șanse egale, sectorul căruia îi pasă de oameni

⟵ vezi prima pagină
Sectorul 1, sectorul pentru șanse egale, sectorul căruia îi pasă de oameni

Contextul actual și Viziunea

În perioada 2016-2018 cheltuielile sociale în Sectorul 1 au crescut cu 38%, la 207 mil. lei. La acestea se adaugă și cheltuielile și investițiile pentru Centrul Medical Caraiman, tot în scopuri sociale, de peste 26 mil. lei. Numărul beneficiarilor pentru diversele direcții și programe a fost de aproximativ 10.600 de persoane.

Cu toate acestea, în Sectorul 1 nu există o evidență a tuturor beneficiarilor potențiale de asistență socială. Informațiile sunt fragmentate atât între instituțiile din subordinea primăriei cât și în relație cu alte instituții ale statului. Performanța și progresul reintegrării pentru fiecare caz social în parte nu este măsurată pe toate dimensiunile relevante, ceea ce face aproape imposibilă o evaluare onestă a performanței umane și financiare a DGASPC Sector 1 (i.e. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului).

Viziunea PLUS e cea a unui oraș al viitorului, construit împreună cu toate generațiile, prin solidaritate și consolidarea comunităților locale. Dezvoltarea sectorului 1 nu trebuie să genereze polarizare socială și pierderea clasei de mijloc, dimpotrivă, trebuie să conducă la formarea de comunități puternice, solidare.

Solidaritate înseamnă protecția și îngrijirea categoriilor vulnerabile, integrarea funcțională în comunitate în primul rând prin ajutor reciproc și coeziune socială.

Abordarea PLUS este în primul rând centrată pe integrare multidisciplinară, cu participarea tuturor instituțiilor relevante, atât cele ce țin de administrația publică locală cât și cele ce țin de administrația publică centrală, dar și a organizațiilor non-guvernamentale.

Poți să ajuți?

Implică-te

Grija pentru copii și tineri

Măsurile de asistență socială sunt complementare politicilor definite pentru domeniile educație și sănătate. Dacă pentru acestea din urmă obiectivul este de a asigura accesibilitatea și calitatea serviciilor pentru întreaga populație (creșe, grădinițe, transport școlar, infrastructuri pentru after-school și cluburi pentru copii, programe de sănătate, alimentație și nutriție), prin politicile sociale se intervine individual pentru a compensa problemele sociale și economice și pentru a permite persoanelor din categorii vulnerabile să beneficieze în mod egal de aceste servicii.

Obiectivul principal va fi oferirea suportului la nivel local pentru completarea Registrului copiilor în situații de risc propus spre a fi realizat la nivel național de PLUS, cu actualizarea anuală în vederea intervenției timpurii. Acest registru, împreună cu extinderea serviciilor integrate pentru familiile defavorizate, este baza pentru prevenirea abandonului școlar și deblocarea accesului la oportunități de muncă și învățare.

Propunem, de asemenea, implementarea următoarelor măsuri:

Asigurarea de servicii pentru persoanele cu dizabilități

Propunem implementarea următoarelor măsuri:

Grija față de persoanele în vârstă

Propunem implementarea următoarelor măsuri:

Violență domestică

Propunem implementarea următoarelor măsuri:

Locuire

Propunem implementarea următoarelor măsuri:

Crearea de punți între antreprenoriatul economic și cel social

Propunem implementarea următoarelor măsuri:

Organizare pentru performanță și calitatea serviciilor

Propunem implementarea următoarelor măsuri:

Evoluția metodelor, abordărilor și a competenței personalului

Propunem implementarea următoarelor măsuri:

Spații accesibile pentru toți

Propunem implementarea următoarelor măsuri:

Centre de inovație socială

Primăria Sectorului 1 trebuie să dezvolte centre de inovație socială la nivel de cartiere, cu un triplu scop:

Aceste măsuri au rolul de a tempera uriașele inegalități sociale pe care marile orașe le generează și le perpetuează. Sunt necesare, de exemplu:

Sport și mișcare pentru oameni activi

Sportul este un fenomen social cu caracter universal care ignoră granițele culturale sau socioeconomice și atrage o gamă largă și diversă de oameni.

Activitatea fizică este benefică pentru o dezvoltare sănătoasă și fundamentală pentru îmbunătățirea sănătății publice, deoarece poate ajuta la combaterea supraponderabilității, obezității, diabetului și a unei serii de boli cardiovasculare care au devenit una dintre principalele probleme ale bucureștenilor. Pentru fiecare ban investit în sport se reduc notabil cheltuielile în sănătate.

Sportul este, de asemenea, strâns asociat cu educația. Acesta joacă un rol esențial în a ajuta copiii și tinerii să învețe să facă parte dintr-o echipă, să accepte principiul jocului corect, să dezvolte motivația, spiritul competiției, egalitatea, onestitatea, excelența, angajamentul, curajul, efortul, loialitatea, respectul pentru sine și pentru ceilalți participanți, spiritul comunitar și solidaritate, dar și să își dezvolte abilitățile fizice și sociale într-un cadru distractiv și sportiv.

Poți să ajuți?

Implică-te
Donează ce ai în PLUS

O mișcare politică nouă are nevoie și de resurse financiare pentru a reuși! Orice donație este esențială pentru a crea un partid nou, puternic!