Sectorul 1, sectorul secolului 21, digitalizat și inovativ

⟵ vezi prima pagină
Sectorul 1, sectorul secolului 21, digitalizat și inovativ

Contextul actual și Viziunea

Este momentul ca Sectorul 1 să fie, cu adevărat, sectorul secolului 21.

În ciuda bugetului și a resurselor de care se bucură Sectorul 1, actuala administrație publică locală:

Pentru a rezolva anumite probleme urgente din Sectorul 1, dar și din cadrul administrației publice locale, pentru a avansa în secolul 21 și pentru a deveni competitivi în raport cu alte capitale europene, digitalizarea va juca un rol esențial pentru Sectorul 1.

Cifrele eșecului vorbesc foarte clar despre contextul în care ne aflăm. Conform Indicelui Economiei și Societății Digitale din 2019, România se clasează pe penultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce privește digitalizarea serviciilor publice. În plus, conform unei analize din 2019 a Universității din Singapore, Bucureștiul s-a poziționat pe locul 85 din 102 în clasamentul Smart City, majoritatea orașelor europene clasându-se în prima jumătate a ierarhiei (de exemplu, Amsterdam, Viena, Londra, Berlin, Paris).

Nici nu am putea începe să vorbim despre conceptul de Smart City atâta timp cât, până la acest moment, orice încercare de digitalizare a serviciilor publice de la nivel local a fost realizată neunitar, cu aplicații, platforme și sisteme create punctual pentru anumite funcționalități, instrumente care nu sunt gândite ca părți dintr-o strategie de dezvoltare a unui Oraș Inteligent sau nu sunt integrate într-un ecosistem.

Digitalizarea a fost un subiect adresat superficial, fără o analiză sau strategie integratoare până la acest moment, dovadă fiind chiar site-ul Primăriei Sectorului 1 care, la secțiunea despre digitalizare, vorbește de lansarea unui grup de lucru în acest sens abia acum, în 2020, an electoral. Digitalizarea nu este un subiect de campanie. Digitalizarea nu este un subiect folosit pentru a mai crea o aplicație rătăcită în speranța de a câștiga voturi.

Acesta este un concept pe care administrația publică locală va trebui să îl gândească orizontal, prin integrarea în toate ariile esențiale pentru dezvoltarea Sectorului 1. Abordată strategic, digitalizarea ne-ar putea plasa în topul orașelor la nivel internațional, având în vedere resursele umane și financiare de care dispunem sau care ar putea fi mobilizate.

Poți să ajuți?

Implică-te

Auditul platformelor și sistemelor digitale

Orice proiect de digitalizare a administrației publice locale pornește de la evaluarea eficienței platformelor și aplicațiilor pe care aceasta le gestionează. În acest moment există numeroase baze de date, aplicații, platforme și sisteme care funcționează haotic, fără a putea fi corelate, fiind aproape imposibil de organizat unitar.

Cunoaștem realitatea numeroaselor contracte încheiate cu societăți care au ca obiect furnizarea anumitor soluții digitale care fie nu au fost executate, fie s-au finalizat prin livrarea de soluții digitale nefuncționale sau care nu pot fi îmbunătățite pentru a răspunde nevoilor reale la care ar fi trebuit să răspundă.

Astfel, primul pas este un audit al acestor soluții digitale, sisteme, platforme și aplicații pentru a vedea care dintre ele chiar funcționează, care dintre ele trebuie îmbunătățite, care trebuie închise și, mai ales, cum se pot folosi integrat măcar o parte dintre acestea.

Identificarea priorităților

Digitalizarea nu este un scop în sine, ci un instrument pentru a răspunde la nevoile locuitorilor din Sectorul 1. Înainte de implementarea oricărei soluții digitale, pașii necesari sunt:

Sistemul Informațional Geografic

Propunem introducerea Sistemului Informațional Geografic (GIS) care permite culegerea, gestionarea și analiza bazelor de date la care este conectat, ceea ce va schimba radical atât modul în care administrația lucrează în interior, cât și raporturile dintre administrație și cetățean.

Digitalizarea reală presupune existența unui ecosistem IT, a unei structuri de bază pe care să poți construi apoi toate aplicațiile, platformele și sistemele de care ai nevoie la nivel de administrație publică locală. Trebuie implementate instrumente de planificare și de monitorizare a programelor Primăriei Sectorului 1.

Structura de bază pentru digitalizare, folosită de mii de companii din domeniul privat, dar și de administrații publice locale din România și din toată lumea, este Sistemul Informațional Geografic (GIS). GIS-ul este o mapare electronică a întregului sector. Această hartă digitală va cuprinde cel puțin informațiile despre toate proprietățile înregistrate în Cartea Funciară (astfel va fi necesară cartarea întregului sector), iar apoi va putea fi populată cu informații precum: rețele de utilități publice, date privind șantierele deschise în cadrul sectorului, date privind liniile de transport public din sector etc.

Este imposibil să vorbim de managementul resurselor atâta timp cât noi, la acest moment, nu avem o centralizare a tuturor resurselor la nivel de sector, centralizare care să poată fi folosită în vederea realizării strategiilor de dezvoltare. În prezent nu există nici măcar o listă completă a proprietăților publice sau private ale administrației publice locale.

Centralizarea electronică a resurselor și conectarea electronică a bazelor de date ne vor permite să gândim strategii bazate pe date concrete, și nu pe presupuneri ca până acum. Cu GIS putem face pasul în secolul 21.

Mai mult decât atât, pornind de la platforma GIS s-ar putea introduce soluții digitale pentru:

Eficientizarea administrației publice

O administrație publică locală modernă este una care se folosește de instrumentele prezentului pentru a pune bazele viitorului.

Ce obțin cetățenii în mod direct prin automatizarea anumitor procese?

Prin platforme specific create în acest sens se va putea facilita comunicarea cu un număr mult mai mare de cetățeni.

Eficiența administrației publice prin digitalizare trebuie să aibă ca obiectiv și implementarea de soluții digitale care să răspundă nevoii de reacție rapidă și intervenție pentru salvarea de vieți omenești în caz de accidente, calamități sau catastrofe.

Pentru atingerea acestor obiective propunem înființarea unui centru de inovare în subordinea Primăriei Sectorului 1, centru care va putea pune la dispoziția actorilor cheie din domeniu resurse precum expertiză sau facilitarea parteneriatelor cu entități internaționale active în acest domeniu.

Eforturile de identificare și implementare a soluțiilor digitale ar trebui coordonate de un Chief Digital Officer după modelul orașului Melbourne.

Hub-ul de inovație din Sectorul 1

Va trebui să dezvoltăm huburi digitale.

Înființarea a cel puțin unui astfel de hub în Sectorul 1 este esențială pentru identificarea și implementarea soluțiilor digitale. Este apoi de datoria administrației publice locale să construiască o punte de colaborare între acest hub de inovație digitală și centrul de inovare al Primăriei Sectorului 1.

Mai departe însă, de ideea de hub de inovație, la nivelul Sectorului 1, pentru a se atinge cu adevărat potențialul uriaș al sectorului, se va putea implementa conceptul de “living lab”, astfel încât soluțiile digitale identificate să fie apoi testate pe termen scurt, mediu și lung înainte de a fi implementate la nivelul capitalei sau sectorului.

Primăria Sectorului 1 va trebui, de asemenea, să încheie parteneriate cu instituții și universități din străinătate pentru încurajarea performanței și excelenței în domeniul soluțiilor inovatoare. Administrația publică locală va avea rolul de a conecta hub-urile existente la nivel local cu rețeaua europeană și internațională de profil, astfel încurajând schimbul de bune practici și de resurse.

Pentru identificarea soluțiilor digitale vom lansa concursuri tip Hackathon, în colaborare și cu entitățile private și ONG-urile implicate în domeniu, la finalul cărora să fie susținută, cu resurse identificate, realizarea celor mai bune idei inovative care vor putea avea impact la nivelul Sectorului 1.

Primăria Sectorului 1 va putea crea o bază de date cu acces deschis, inclusiv pentru potențialii investitori, care să centralizeze produsele și serviciile disruptive înregistrate de oamenii interesați.

Alfabetizare digitală

Nu există servicii publice digitalizate fără funcționari publici și cetățeni alfabetizați digital!

Bineînțeles, soluțiile digitale pot fi implementate, dar vor fi folosite doar în măsura în care funcționarii publici și cetățenii vor deține acele cunoștințe care să le permită să și beneficieze de pe urma digitalizării.

Astfel, considerăm necesare programele de alfabetizare digitală în cadrul administrației publice locale. Mai mult decât atât, din dezbaterile cu locuitorii Sectorului 1 vom putea înțelege și gradul de alfabetism digital al acestora, precum și nevoia de a realiza în paralel strategii de educare a cetățenilor și de informare a acestora cu privire la serviciile digitale care există deja, sau care urmează să fie implementate la nivelul Sectorului 1.

O soluție ar putea fi inclusiv alocarea unor ore din programul de lucru cu publicul în care funcționarii publici să soluționeze cererile cetățenilor arătându-le, totodată, cum să utilizeze, după caz, platforma, sistemul sau aplicația digitală care le va ușura în viitor interacțiunea cu administrația locală.

De asemenea, vom facilita și promova școli de vară, tabere, cursuri predate în parteneriat cu alte entități private sau cu unități școlare din Sectorul 1, care să aibă ca obiectiv alfabetizarea locuitorilor sectorului.

Obiectivul acestor demersuri este creșterea alfabetizării digitale a tuturor categoriilor de locuitori din Sectorul 1, indiferent dacă activează în domeniul public sau privat, indiferent de vârstă sau de experiența anterioară în acest domeniu.

Digitalizarea integrată în toate domeniile prioritare pentru sector

Digitalizarea trebuie privită ca un concept pe orizontală, care va fi prezent în toate celelalte domenii principale de dezvoltare a Sectorului 1.

Considerăm necesară implementarea următoarelor platforme/sisteme, fără a fi o listă exhaustivă:

Crearea platformelor și soluțiilor punctuale va trebui gândită integrat în cadrul unei strategii Smart City unitară la nivelul Capitalei și a tuturor sectoarelor.

Poți să ajuți?

Implică-te
Donează ce ai în PLUS

O mișcare politică nouă are nevoie și de resurse financiare pentru a reuși! Orice donație este esențială pentru a crea un partid nou, puternic!