Sectorul 1, sectorul verde, curat și cu aer respirabil

⟵ vezi prima pagină
Sectorul 1, sectorul verde, curat și cu aer respirabil

Contextul actual și Viziunea

În acest moment, pentru a beneficia de spațiul verde, locuitorii Sectorului 1 trebuie să se deplaseze de la locuință până în zona parcurilor. În drum spre și de la locul de muncă, orașul își întâmpină locuitorii cu zone betonate, lipsite de verdeață. Multe cartiere sunt insule de ciment, ceea ce se resimte în calitatea aerului pe care îl respirăm, dar și în temperaturile insuportabile de pe timpul verii.

Acolo unde există zone verzi, acestea sunt împrejmuite cu garduri, ceea ce transformă posibilitatea de a avea un traseu plăcut de la locul de muncă până acasă într-un tranzit zilnic lipsit de plăcere. Modul în care orașul își apreciază locuitorii se vede la fiecare pas.

Situația ponderii spațiilor verzi este în continuare complicată la nivelul capitalei, dar în special la nivelul Sectorului 1. Conform Registrului Spațiilor Verzi din Municipiul București, în anul 2011, Sectorul 1 deținea 39% din suprafața totală a spațiului verde din București. Practic, conform acestor date furnizate de PMB, suprafața spațiilor verzi s-a dublat, surprinzător, de la 12.39%/cap de locuitor la 23.21 mp/ cap de locuitor în doar 3 ani (din 2009 în 2012).

Aceste cifre, însă, nu reflectă realitatea resimțită de locuitorii Sectorului 1, iar asta pentru că raportul Registrului Spațiilor Verzi din Municipiul București a fost cosmetizat prin metodologia aplicată astfel încât să furnizeze date avantajoase: introducerea în calcul a Pădurii Băneasa, a spațiilor verzi deținute de locuitori pe proprietățile lor precum și cele deținute de persoane juridice.

În ceea ce privește calitatea aerului, bucureștenii ar fi putut avea o speranță a vieții mai lungă cu 4 ani dacă nivelul de poluare asumat în 2010 ar fi fost atins. În schimb, prin lipsa măsurilor implementate în acest sens, PMB, împreună cu Primăriile de sector au contribuit la creșterea poluării, ajungând (în baza datelor colectate de senzori instalați de ONG-uri) să depășească limitele admise de lege într-un ritm îngrijorător.

Mai mult, datele colectate de organizații private scot la iveală o realitate pentru care administrația publică locală nu poate oferi nicio explicație: calitatea aerului scade semnificativ mai ales pe timpul nopții și în weekend, atunci când traficul în capitală scade.

În Sectorul 1 nu există niciun senzor oficial care să înregistreze calitatea aerului. Aerul pe care îl respirăm este aerul produs și filtrat de vegetația din oraș și împrejurimi, aerul pe care îl și poluăm. Impactul activității noastre se simte cel mai bine iarna, când prezența vegetației scade. Când există vânt, se resimte praful din culturile agricole fără perdele de vegetație și poluanții emiși de gropile de gunoi din jurul orașului.

Poți să ajuți?

Implică-te

Spațiile verzi comunitare

Grădinile dintre blocuri pot deveni spații verzi de calitate pentru comunitățile locale. Cu ajutorul specialiștilor ADP, al organizațiilor de arhitecți și a specialiștilor, aceste zone pot sta la baza regenerării urbane a cartierelor.

Anumite spații verzi date în administrarea comunităților locale pot fi transformate în grădini comunitare care vor juca, de asemenea, și un rol de consolidare a spiritului comunitar și de integrare a oamenilor în societate.

Primăria Sectorului 1 poate contribui la realizarea unei strategii pentru un sector verde inclusiv prin implementarea unor soluții privind agricultura urbană multisezon: crearea de sere urbane încălzite, inclusiv în incinta școlilor.

Infrastructură verde

Având în vedere contextul privind spațiile verzi din Sectorul 1, administrația publică locală ar trebui să dezvolte, în parteneriat cu entitățile interesate, o metodologie de analiză cost-beneficiu dedicată gestiunii și investițiilor în domeniul verde.

În acest moment, Primăria Sectorului 1 trebuie să acționeze în două direcții importante:

Diminuarea pierderilor energetice

Vom implementa măsuri care să contribuie la realizarea obiectivelor asumate prin Pactul Ecologic European prin diminuarea pierderilor energetice:

Protejarea calității aerului

Este imperios necesară regândirea actualului sistem de monitorizare a aerului din capitală. În primul rând trebuie planificată o rețea de senzori de monitorizare, care să permită o eșantionare la toate nivelurile: zone hiperpoluate, zone cu construcții, zone cu trafic auto, zone verzi etc.

De asemenea, rezultatele aferente acestui studiu, ar trebui prelucrate și interpretate în timp real și continuu de specialiștii din cadrul serviciului care să fundamenteze cele mai bune soluții specifice pentru fiecare situație în parte, zonă/cartier, interval de timp ș.a., coroborate cu realitatea din teren.

Informațiile colectate trebuie comunicate locuitorilor Sectorului 1 prin platforme care să asigure transparența completă a datelor odată implementate.

Pentru îmbunătățirea calității aerului administrația publică locală poate:

Departamentul responsabil cu calitatea mediului

Este necesară crearea unui departament în cadrul Primăriei Sectorului 1 care să se ocupe strict de calitatea mediului înconjurător. Acest departament ar trebui compus din experți cu specializări diverse, pentru a asigura monitorizarea, evaluarea, controlul calității mediului, precum și oferirea celor mai eficiente soluții pentru creșterea calității mediului.

Departamentul va avea competențe în:

Serviciul public de salubritate

Politicile de mediu în Sectorul 1 sunt grav afectate de existența unui contract suspect, inflexibil și multianual, semnat pe 25 de ani, contract ce nu permite adaptarea la actualele cerințe legislative ale Uniunii Europene și nici la strategia Green Deal. În acest cadru, pentru salubrizarea sectorului, și cu obiectivul de reducere a cantităților de gunoi menajer propunem:

De asemenea, trebuie realizată evaluarea comparativă a performanței financiare și calitative a contractului de salubritate, inclusiv în parteneriat cu ONG-urile de mediu și cetățenii. În acest sens, vor fi setate criterii de performanță în linie cu strategia europeană de reducere a cantității de deșeuri ce ajung la groapa de gunoi.

Transport electric

Deși atribuțiile legate de transportul public și gestionarea traficului aparțin, în cea mai mare parte, PMB, Primăria Sectorului 1 poate ajuta în mod activ la încurajarea folosirii transportului electric prin:

Identificarea delictelor de mediu, în cazul în care există

În București derapajele de la legislația cu privire la mediu sunt, din păcate, o realitate.

Gestionarea defectuoasă și depozitarea necontrolată a deșeurilor, poluarea fonică sau poluarea aerului sunt doar câteva din multitudinea de nereguli trecute cu vederea zi de zi.

În acest context, acțiunile voluntare ale organizațiilor non-guvernamentale rămân principala speranță că lucrurile se îndreaptă și asta doar până când are loc repetarea delictelor.

Trebuie realizate controale la nivel de sectoare astfel încât, dacă există, delictele de mediu să fie identificate, iar autoritățile relevante să fie înștiințate în vederea investigării situațiilor și aplicării sancțiunilor.

Poți să ajuți?

Implică-te
Donează ce ai în PLUS

O mișcare politică nouă are nevoie și de resurse financiare pentru a reuși! Orice donație este esențială pentru a crea un partid nou, puternic!